Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Inrichtingen voor het vlak van het aanvaringsschot of achter het achterpiekschot

Inleiding

Met deze enquête vragen we aan binnenvaartondernemers welke inrichtingen (bijvoorbeeld een Veth-voorstuwingssysteem) zich voor het vlak van het aanvaringsschot of achter het achterpiekschot bevinden. Waarom? Hoe het nu geformuleerd staat in de Europese standaard (ES-TRIN), kan men op verschillende manieren interpreteren. Daarom wordt in het document CESNI / PT (21) 21 een interpretatievraag en wijzigingsvoorstel ingediend om de standaard duidelijk te maken.

 

Wettelijk kader

Het vraagstuk betreft artikel 3.03, tweede lid van ES-TRIN. Dit artikel luidt: “Verblijven alsmede inrichtingen die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van het schip en zijn bedrijfsvoering mogen zich niet vóór het vlak van het aanvaringsschot of achter het achterpiekschot bevinden. Dit geldt niet voor ankerinrichtingen en stuurmachines.” Het voorschrift met betrekking tot de inrichtingen achter het achterpiekschot is ingevoerd met ES-TRIN en werd van kracht op 7 oktober 2018.

 

Inrichtingen voor het aanvaringsschot of achter het achterpiekschot

Een impactanalyse op artikel 3.03, tweede lid van ES-TRIN is nooit uitgevoerd. Daarnaast zijn er, voor zover bekend, nooit ernstige ongevallen met impact op de achtersteven voorgevallen. Om een goede discussie over het onderwerp te kunnen voeren is het belangrijk om de juiste informatie te hebben over inrichtingen voor het aanvaringsschot of achter het achterpiekschot.

 

We stellen uw inbreng zeer op prijs, zodat we namens het Europese binnenvaartbedrijfsleven met een goede onderbouwing deel kunnen nemen aan de discussie in de werkgroep CESNI/PT. We verzoeken u deze onderstaande enquête in te vullen.

U kunt dit doen tot 22 juni. De gegevens blijven anoniem en worden na afloop verwijderd.

Aan boord van uw schip heeft u wel of niet de volgende inrichtingen voor het aanvaringsschot of achter het achterpiekschot:

Elektrisch of hydraulisch stuurwerk met bijhorende elektrische componenten:
Het elektrisch of hydraulische systeem van de autokraan (indien gebruikt voor de bijboot):
Het hydraulisch systeem van de telescoopmast (navigatielichten):
De bedieningen van vaste blusinstallaties:
De bedieningen van de machinekamerventilatie:
De bedieningen van SOS afsluiters:
De vetsmeersystemen voor schroefas en roerkoningen:
Een ballasttank:
Een ankerlier:
Aan boord van uw schip heeft u inrichtingen voor het aanvaringsschot of achter het achterpiekschot die hiervoor niet zijn genoemd: